ביטוח בריאות

כי מה יותר חשוב מהבריאות שלנו?

היום אנו כבר יודעים שמערכת הבריאות הציבורית סובלת ממחסור…

מחסור במיטות, ברופאים, בזמינות וכמעט בכל תחום הקשור בה. לעומתה, מערכת הבריאות הפרטית, מאפשרת מענה על צרכים רפואיים כאן ועכשיו וכמובן לפי בחירת החולה. ביטוח הבריאות מקנה לנו כרטיס כניסה  לנפלאות הרפואה הפרטית.
ניתן להרכיב ביטוח בהתאמה אישית.

בין הכיסויים השונים בביטוחי הבריאות הפרטיים ניתן למצוא:

כיסוי לניתוחים שכולל בחירה של ארבעת המ'ים (אותיות מ' ) החשובים כל כך – בחירת מנתח, בחירת מרדים, בחירת מועד ובחירת מקום הניתוח. כמו כן גם טיפולים מחליפי ניתוח.

כיסויים לרפואת חו״ל כגון השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים.

תרופות שלא בסל. כגון תרופות גנטיות, תרופות ניסיוניות, תרופות ללא התוויה.

שירותים אמבולטוריים ושירותי רפואה משלימה.

?!

שאלות ותשובות

בוודאי. כול מבוטח צריך לעבור מבחן קבלה שזו בעצם הצהרת הבריאות. במידה וישנה בעיה קיימת, חברת הביטוח רשאית לדרוש תוספת כספית או להחריג כיסויים ואף במקרים קיצוניים לא לקבל לביטוח. יש חשיבות גדולה להצטרף לביטוח בריאות בגיל צעיר וכמה שיותר בריא.

ישנה תקופה המתחילה במועד רכישת פוליסת הבריאות בה המבוטח משלם דמי ביטוח אך אינו זכאי לממש מקרה ביטוח, הנקראת תקופת  אכשרה. בדרך כלל תקופה זו אורכה שלושה חודשים אך. יש מקרים מסוימים שבהם תקופת האכשרה אף ארוכה יותר.

ביטוח בריאות קבוצתי הוא ביטוח פרטי לכול דבר עם יתרונות וחסרונות ויש לבחון כול ביטוח כזה באופן פרטני, בחלק מהמקרים חסרים כיסויים ביטוחיים שניתן להשלים באופן חיצוני. בביטוחים קבוצתיים מסוימים ישנם כיסויים שאינם קיימים בביטוח פרטי רגיל. כמו למשל ביטוח שיניים.

פוליסה מסוג פיצוי משלמת סכום פיצוי שנקבע מראש בפוליסה, ללא שום קשר להוצאות בפועל. פוליסה מסוג שיפוי מעניקה סכום כספי שנועד להחזיר את מצב המבוטח לקדמותו, סכום השיפוי לא יעלה על סכום  ההוצאות שהוציא המבוטח בפועל.

ניתן להקטין כיסויים בפוליסה תמיד, כמובן על פי נהלי החברה, טלפונית או בעזרת טופס ייעודי לכך. ניתן להגדיל כיסויים בפוליסה, אך נדרש למלא הצהרת בריאות מחדש.

הבדלים בין הפוליסות, כאשר המשמעותיים ביותר הם: הפוליסות שלפני הרפורמה נמכרו כתוכניות סגורות, פוליסות שאחרי הרפורמה מודולריות, ניתן להרכיב פוליסה מבחירת כיסויים.

בפוליסות שאחרי הרפורמה קיימת ברות ביטוח מה שלא היה קיים לפני, כלומר שדרוג אוטומטי של  הכיסויים הביטוחיים בפוליסה ללא צורך במילוי הצהרת בריאות.

בפוליסות שלפני הרפורמה קיים שיפוי מלא למנתחים שבהסדר עם חברות הביטוח, והחזר על פי תקרות למנתחים שלא בהסכם. כאשר בפוליסות של אחרי הרפורמה קיים שיפוי מלא למנתחים בהסדר, אך אין כיסוי למנתח שלא בהסדר.

בעצם קיימים שלושה רבדים:  ביטוח בריאות ממלכתי | שירותי בריאות נוספים של קופות החולים | ביטוח בריאות פרטי.

שירותי הבריאות הנוספים בקופת חולים כוללים כיסויים רחבים יותר מהכיסויים שנותן ביטוח הבריאות הממלכתי, כגון התפתחות הילד, שיניים, השתתפות עצמית נמוכה בניתוחים וכו'.

בביטוח בריאות פרטי יש כיסויים שלא קיימים בביטוח בריאות הממלכתי ולא בשירותי הבריאות הנוספים בקופות החולים, כגון רפואת חו״ל, תרופות שלא בסל התרופות ופיצוי בגין מחלה קשה. ויש כיסויים שיש גם בפרטי וגם בקופת חולים אך קיימות הטבות בביטוח הפרטי.

הנתיב שלנו, הביטחון שלך! העתיד שלך! היציבות שלך!

יש לך עוד שאלות?!

לשיחת יעוץ מלאו פרטים ונחזור אליכם

נגישות