חסכון פנסיוני

להפליג עם החלומות

כאשר אנו מדברים על פנסיה, חשוב לזכור שככול שנקדים לדאוג לחסכונות שלנו לעת פרישה כך נהנה מעתיד בטוח יותר מבחינה פיננסית. בגיל פרישה מפסיקה ההכנסה החודשית הקבועה ואותה אמור להחליף החיסכון המשמעותי ביותר בחייו של כל אדם – החיסכון הפנסיוני.

אנו חיים בעידן בו תוחלת החיים הולכת ומתארכת, ובעוד אנו חולמים על הרגע בו נפרוש מעבודתנו ונוכל להתחיל לחיות את הזמן הפנוי הזה בהנאות הקטנות של החיים, גובר הצורך ביצירת פתרונות פיננסיים מתקדמים המיועדים ליום שלאחר הפרישה.

החיסכון הפנסיוני מורכב, לרוב, מהמוצרים הבאים – ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

נכון להיום קיימת חובת הפקדה לחסכונות פנסיונים במסגרת קופות גמל ( פוליסות ביטוח וקרנות פנסיה ) הן לעצמאים והן לשכירים. חובה זו, החלה ביצירת רובד ראשון שבעתיד יעמוד לרשות החוסכים עם הפרישה. את הבחירה במוצר ובמסלול הנכון, כדאי ומומלץ לעשות בלווי מומחה המכיר את התקנות והדרישות אל מול הצרכים הפרטיים והאישיים וזאת על בסיס הכרות עם שלל הפתרונות בתחום. צוות המומחים במשרדינו עומד לרשותך וישמח לסייע.

?!

שאלות ותשובות

ביום 1.1.2008 נכנס לתוקפו הסכם פנסיה מקיפה חובה שחל על כול עובד (מעל גיל 21 לגבר, מעל 20 לאישה) שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב. העובדים זכאים לתחילת הפרשות כדלקמן:

עובדים שלהם ביטוח פנסיוני קיים ומתחילים לעבוד, זכאים לביטוח פנסיוני מהיום הראשון, אך ההפרשות בגינם יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית, או בתום שנת המס (המוקדם מבין השניים)

עובדים ללא ביטוח פנסיוני קודם, זכאים לביטוח פנסיוני לאחר צבירת ותק של 6 חודשים במקום עבודתם.

אפיק הוני –
יספק במועד הזכאות סכום כסף חד פעמי, ללא קשר לתוחלת חייך.אפיק הוני – יספק במועד הזכאות סכום כסף חד פעמי, ללא קשר לתוחלת חייך.

אפיק קצבתי –
קצבה חודשית למשך כל ימי חייך ובמקרה פטירתך לאחר הפרישה –לשאיריך.
כיום, לאור תיקון 3 שנכנס לתוקף ב-1.1.08, כל האפיקים ההוניים הופכים לקופה לקצבה לא משלמת. משמעות הדבר היא שהכספים שנצברו עד למועד זה (כאפיק הוני) ישולמו כסכום חד פעמי והכספים שיופקדו החל ממועד זה – ישולמו לחוסך כקצבה חודשית באמצעות קופה משלמת אחרת.

כספך מנוהל על ידי מערך ההשקעות של קרן הפנסיה שלך.
בקרן פנסיה חדשה מקיפה חדשה ישנו סבסוד של המדינה בדמות אגרות חוב מיועדות על 30% מהכספים ואילו שאר הכספים מושקעים בשוק ההון.
בקרן פנסיה כללית כל הכספים מושקעים בשוק ההון.

אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
א. פנסיית זקנה – המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה.
ב. פנסיית נכות – מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן.
ג. פנסיית שאירים – במות המבוטח או הפנסיונר.

את החיסכון שצברת במסגרת קרן הפנסיה תקבל כהכנסה חודשית.
קיימות 3 סוגי קיצבאות:

קצבת פרישה – הכנסה חודשית מגיל הפרישה ולמשך כל חייך
קצבת נכות – הכנסה חודשית המשולמת במקרה ובמשך תקופה של 90 יום ומעלה איבד המבוטח לפחות 25% מכושרו לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת התואמת את השכלתו, הכשרתו וניסיונו, כתוצאה ממחלה או מתאונה. קצבת הנכות משולמת ממועד הזכאות ועד לגיל הפרישה בו אמור היה המבוטח לצאת לגימלאות. החל ממועד הפרישה יחל לקבל קצבת פרישה.
קצבת שאירים – הכנסה חודשית שתינתן ליקירייך במקרה מוות (בן/בת זוג וילדים עד גיל 21)

כן. כעצמאי תוכל להפקיד סכום של עד 16% מההכנסה המקסימאלית הקבועה בחוק, וליהנות מהטבות המס הגבוהות ביותר מבין כל אפיקי החיסכון הפנסיוני.

השקעות : חברות הביטוח וקופות הגמל משקיעות 100% מכספי החיסכון בשוק ההון ונתונות לתנודתיות השוק באופן מלא, קרן הפנסיה משקיעה 70% בשוק ההון ו – 30% מושקע באגרות חוב ממשלתיות מיועדות בתשואה ריאלית של 4.86%, כך שהתנודתיות נמוכה יותר.

דמי ניהול : קופות הגמל מורשות לגבות דמי ניהול של עד 2% מהצבירה, חברות הביטוח מורשות לגבות דמי ניהול של 5% – 13% מהפרמיה החודשית ו – 1.4% – 1% מהצבירה וקרנות הפנסיה מוגבלות בגביית דמי ניהול של לא יותר מ – 6% מהפרמיה החודשית ו – 0.5% מהצבירה.

הפרמטרים שעליך לקחת בחשבון בבואך לבחון ולבחור קרן פנסיה הינם –

1. איכות הקרן –
איכות החברה המנהלת – חברה גדולה ויציבה שעומדת מאחוריך.
איכות הקרן עצמה – ובכלל זה- האוכלוסייה המבוטחת. מאחר ומדובר בביטוח הדדי- ככל שיש יותר מבוטחים פעילים בקרן ואוכלוסייה מבוטחת מגוונת יותר – הסיכון מתחלק בין יותר אנשים.
שירות למבוטחים – ובכלל זה היכולת של הקרן להעניק למבוטחיה ולמקבלי ההחלטות בארגונים אותם היא מבטחת את השירות היעיל ביותר- האמין ביותר, המעודכן ביותר בזמן הקצר ביותר.

2. נתוני הקרן –
השגת התשואה הגבוהה ביותר במינימום סיכון- האפשרי.

3. גמישות תקנונית – התקנון אמור לתת פתרון לצרכים הפנסיונים המשתנים של אדם / עובד לאורך כל חייו. ככל שהתקנון מגוון יותר- כך קיימת אפשרות טובה יותר להתאמת המוצר והתכנית לצרכים שלך על ציר הזמן (בכל סטאטוס- רווק, גרוש, צעיר – מבוגר וכן הלאה).

קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון קצר טווח עד בינוני. קופות גמל הינן אפיקי חיסכון לטווח הארוך אשר ניתן לקבלן כקצבה בגיל הפרישה.

קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון קצר טווח עד בינוני. קופות גמל הינן אפיקי חיסכון לטווח הארוך אשר ניתן לקבלן כקצבה בגיל הפרישה.

ניתן להשאיר את הכספים בקרן ההשתלמות, הכספים ימשיכו להיות מושקעים בהתאם למדיניות הקרן.

לאחר שש שנות חברות בקרן ניתן למשוך את כספי הקרן, אך אין חובה למהר ולעשות זאת. הכספים בקרן ממשיכים להיות מושקעים בדומה לכל יתר כספי הקרן, והזכות למשוך אותם, ואת הכספים שממשיכים להגיע לחשבון זה מדי חודש, נשמרת לעובד. לאחר משיכת כספים מהקרן, נסגר החשבון, בדרך כלל, להפקדות נוספות, ויש לפתוח חשבון חדש, שממנו ניתן יהיה למשוך כספים רק לאחר שיעברו שש שנים מיום פתיחתו.

– להישאר רגוע ככול הניתן, במצבי לחץ עלולים לשכוח פרטים חשובים שיעזרו בהמשך הטיפול התביעה.
– אם ישנם נפגעי גוף חשוב מאוד להזמין אמבולנס ומשטרה.
– החלפת פרטים עם הנהג השני. כמה שיותר פרטים יותר טוב! רישיון נהיגה, רישיון רכב, טלפון, פרטי ביטוח, תאריך ושעה.
– חשוב מאוד לצלם תמונות טובות מכול מיני זוויות , תמונות אלו יוכלו לעזור בעת הטיפול בתביעה.
– במידה וקיימים עדים, קחו גם את הפרטים שלהם.
– לדווח לסוכן הביטוח ולהישמע להנחיותיו.

הנתיב שלנו, הביטחון שלך! העתיד שלך! היציבות שלך!

יש לך עוד שאלות?!

לשיחת יעוץ מלאו פרטים ונחזור אליכם

נגישות