ביטוח תאונות אישיות

מהי תאונה?

חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי חד פעמי ובלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין, המהווה ללא תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמידית לקרות מקרה הביטוח. ניתן לתאר את הכיסוי לפי מענה לסולם אירועים לפי חומרתם, מהקלים בצד אחד, לקשים ביותר בצד השני, פוליסת תאונות אישיות, נותנת מענה לכל האירועים בסולם.

הכיסוי מעניק פיצוי כספי חד פעמי עקב תאונה בתרחישים הבאים: שברים, כוויות, אשפוז עקב תאונה סיעוד מתאונה, נכות מתאונה ומוות מתאונה.

ניתן אף להרחיב את הכיסוי ולרכוש תוספת פיצוי חודשי בגין אי כושר עבודה מתאונה. בצורה זו, מתקבל מענה לטווח הקצר המפצה על אובדן הכנסות או הוצאות נוספות שנוצרו עקב התאונה ובמקרים קשים, מתקבל פיצוי כספי גדול יותר, העונה על פגיעה כלכלית משמעותית.

?!

שאלות ותשובות

ישנם מצבים שבהם פוליסת תאונות אישיות אינה משלמת. מספר דוגמאות לכך יהיו התאבדות או ניסיון התאבדות, חבלה עצמית במתכוון. השתתפות בספורט אתגרי, קרינה מייננת, השתתפות בפעילות של כוחות ההגנה או הביטחון ועוד.

קיימת טבלה שעל פיה נקבע הפיצוי. האיבר שבו ארע השבר התאונתי, וכמה אחוז פיצוי מסכום הביטוח מגיע בגינו.

בהתאם לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א- 1981, תביעת ביטוח מתיישנת בחלוף 3 שנים מיום קרות המקרה התאונתי.

הפוליסה נמכרת כחבילה סגורה כך שלא ניתן לקנות כיסויים לבחירה.

הנתיב שלנו, הביטחון שלך! העתיד שלך! היציבות שלך!

יש לך עוד שאלות?!

לשיחת יעוץ מלאו פרטים ונחזור אליכם

נגישות